Кордайская центральная

      районная больница

  

Новости и события

Объявление о начале проведения кампании прикрепления граждан

14.09.2017 | Administrator

Объявление

о начале проведения кампании прикрепления граждан

к субъектам здравоохранения, оказывающим первичную-медико-санитарную помощь

 

 

 

НАО «Фонд социального медицинского страхования»  объявляет о начале кампании прикрепления граждан к организациям здравоохранения, оказывающим первичную-медико-санитарную помощь (далее – ПМСП)  с 15 сентября по 15 ноября 2017 года в соответствии с Правилами прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №11268)  и в соответствии с Правилами закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и ОСМС, утвержденными приказом Министра здравоохранения  Республики Казахстан  от 7 августа 2017 года №591 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №15604).

Кампания прикрепления проводится только среди организаций здравоохранения, зарегистрированных в Базе данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

База данных субъектов здравоохранения будет размещена на интернет -ресурсах уполномоченного органа (www.mz.gov.kz), управлений здравоохранения областей, г.г. Астана и Алматы, фонда социального медицинского страхования (www.fms.kz) 14 сентября 2017 года.

Прикрепление граждан проводится в организациях ПМСП по их непосредственному или письменному обращению, а также через веб-портал "электронного правительства" при наличии документа, удостоверяющего личность.

Прикрепление лиц, не достигших восемнадцати лет, осуществляется при  наличии документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица и его законного представителя.

 

Азаматтарды алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне тіркеу кампаниясын

жүргізуді бастау туралы

хабарлама

 

 

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 281 бұйрығымен бекітілген Алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімінде № 11268 тіркелген) және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 591 бұйрығымен бекітілген Денсаулық сақтау субъектілерінен ТМККК және МӘМС шеңберінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімінде № 15604 тіркелген) сәйкес 2017 жылғы 15 қыркүйектен 15 қарашаға дейін  азаматтарды алғашқы медициналық-санитариялық көмек (бұдан әрі – ӘМСК) көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне тіркеу кампаниясын жүргізуді басталуы туралы хабарлайды.

Тіркеу кампаниясы тек ТМККК шегінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді көрсетуге үміткер, Денсаулық сақтау субъектілерінің деректер қорында тіркелген денсаулық сақтау ұйымдары арасында ғана өткізіледі.

Денсаулық сақтау субъектілерінің деректер қоры уәкілетті органның(www.mz.gov.kz), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау басқармаларының, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының (www.fms.kz) интернет-ресурстарында 2017 жылғы 14 қыркүйекте орналастырылады.   

Азаматтарды тіркеу ӘМСК ұйымдарында олардың жеке басын куәландыратын құжатты көрсетіп, тікелей немесе жазбаша немесе «электронды үкіметтің» веб-порталы арқылы  өтінгенде жүргізіледі.

Он сегіз жасқа толмаған адамдарды тіркеу тіркелетін адамның және оның заңды өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың бар болу кезінде жүргізіледі.

 


| Все новости |

Информационные порталы

 

To Top